ВАС отсъди в полза на ОДБХ-Варна по дело, заведено от фирма за събиране на отпадъчни мазнини » Съвети в земеделието

май 09, 2021

ВАС отсъди в полза на ОДБХ-Варна по дело, заведено от фирма за събиране на отпадъчни мазнини

Акценти

  • И двете действия са били обжалвани от фирмата първо пред Административен съд – Варна, а възбраната и пред Върховния административен съд

ВАС излезе с Решение в полза на ОДБХ – Варна по дело, заведено от фирма за събиране на отработени мазнини.

През 2017 г. след извършена проверка на ОДБХ-Варна и установено, че обектът на фирмата не е регистриран по Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД). Срещу дружеството е съставен акт, с който са възбранени 3750 кг отработени мазнини. За липсата на регистрация му е наложена глоба. И двете действия са били обжалвани от фирмата първо пред Административен съд – Варна, а възбраната и пред Върховния административен съд.

Възбраната и насочването за унищожаване на 3750 кг отработена мазнина са били потвърдени от ВАС с Решение от 29.11.2019 г.  Решението потвърждава и посоченото в европейското законодателство, че фирмите, които събират, съхраняват и транспортират отработени мазнини, подлежат на регистрация и контрол от БАБХ.

 

За автора

Сродни публикации