ВАС отмени промените в схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко" » Съвети в земеделието

юли 13, 2024

ВАС отмени промените в схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

Акценти

  • Нарушено е изискването на чл. 26, ал. 2 Закона за нормативните актове

Oтмениха измененията и допълненията в Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения.

Причината са допуснати нарушения на съдопроизводствените правила и противоречие с Регламент на ЕС.

Решението по административното дело не е окончателно. То може да бъде обжалвано през 5-членен състав на ВАС, съобщиха от съда.

Нарушено е изискването на чл. 26, ал. 2 Закона за нормативните актове.

Проектът за изменения и допълнения в наредбата е следвало да бъде съгласуван и със Националната асоциация на общините в България.

Те се отнасят до правата и задълженията на общините при прилагането на схемите.

Измененията противоречат и на предвидено в Регламент на ЕС. Той изисква въвеждането на обективни критерии, по които да се провежда изборът на доставчици. В Национална стратегия за прилагането на схема за предлагане на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в Република България от учебната 2017/2018 до учебната 2022/2023 година не са посочени критериите, по които ще става изборът на доставчици.

Предвидени са правомощия на изпълнителния директор на ДФЗ да ободрява заявители, след проверка за тяхната допустимост, съгласно изискванията на приложимата нормативна уредба. Макар с измененията на Наредбата да поставят изисквания за доказване на определени обстоятелства при кандидатстване, те противоречат на нормативен акт от по- висока степен, какъвто се явява Регламент (ЕС) № 1308/2013 г., пише в решението на ВАС.

 

За автора

Сродни публикации