Ваксина ще пази пчелите от болести » Съвети в земеделието

юли 15, 2024

Ваксина ще пази пчелите от болести

Акценти

  • Учените са разработили ваксина срещу американски гнилец

Екип от учени откри как да предава имунитет между поколения насекоми

Във връзка с повишаващата се смъртност при пчелите, екип от финландски учени е успял да създаде ваксина за защита на насекомите. Разработеното лекарство пази пчелите от заболявания. Ако тенденцията, на намаляване броя им в световен мащаб, се запази, това може да рефлектира сериозно и върху производството на храна. Голяма част от растенията, които употребяваме за производство на храни имат нужда от опрашване от пчелите. Това съобщават от БНР.

Пчелите са основният опрашител. Освен тях съществуват и други видове насекоми, които успешно могат да осъществят тези процеси. Въпреки това пчелите опрашват почти 90 % от културите на земята. През последните години се наблюдава тяхната повишена смъртност. Много от пчеларите смятат, че причина за това са използваните в селското стопанство пестициди. Заболеваемостта на насекомите е известна още и като „синдром на колапса на колониите пчели“. Макар да се предполага, че основни виновници за това са пестицидите има и други фактори, които оказват влияние. Такива са паяците, вирусите, гъбите или комбинацията от няколко от тях.

По данни на ООН повече от 40 % от опрашителите, било то пчели или други насекоми, са застрашени от изчезване. Това може да създаде проблем и с производството на храни в световен мащаб. Недостига на храни от своя страна би довел и до поскъпването им. Според експертите сериозен напредък би било увеличението на популацията на пчелите. Дори и това да бъде с 2-3 %.

Какво откриха учените?

Доскоро се смяташе, че е невъзможно да се ваксинират насекоми. Те не притежават антитела, с които да се защитават от болести, както е при хората и животните. Далиал Фрейтак е от екипа учени открили лекарството. Според негови наблюдения, от 2014 г., някои насекоми са успели да предадат имунитета си на поколенията. Това ученият е забелязал при изследване на пеперуди, хранени с определени видове бактерии.

Фрейтак е успял да обсъди и разгледа подробно откритието си с колежката си Хели Салмела. Тя е изследвала влиянието на протеина вителоген върху медоносните пчели. Учените са предположили, че именно той е причина за предаването на имунитет от едно поколение на друго. Изследванията им са дали резултат и благодарение на разработките на учените е получена ваксина срещу американски гнилец. Това е широко разпространено бактериално заболяване при пчелите.

 

Сродни публикации