Важно! Изтича срокът за пререгистрацията на земеделските стопани » Съвети в земеделието

юни 22, 2024

Важно! Изтича срокът за пререгистрацията на земеделските стопани

До 28 февруари 2017 година, включително, е крайният срок за пререгистрация на земеделските стопани. Всеки, който иска да кандидатства за финансово подпомагане по схемите на директните плащания за кампания 2017-та, трябва да се пререгистрира или да се регистрира като земеделски стопанин.
Регистрацията се извършва в областните дирекции „Земеделие“ (ОДЗ) по постоянен адрес на физическите лица и едноличните търговци или по адрес на управление за юридическите лица. За целта земеделските стопани или упълномощени от тях лица е необходимо да представят актуална информация за дейността си чрез анкетна карта с анкетни формуляри. Заверените в общинските служби „Земеделие“ документи може да се представят в Областната дирекция „Земеделие“ лично от земеделския стопанин, чрез пълномощник или по служебен път.
Важно е да се знае, че когато кандидатът за директни плащания се регистрира за първи път като земеделски стопанин, той няма конкретен срок, но при подаване на заявление регистрацията следва да е налична.  Фермерът лично трябва да заяви данните за дейността си в земеделската служба.
Стопанин, който е прекъснал поне за една година регистрацията си, може да я поднови като нова регистрация без краен срок.
Бенефициентите, кандидатстващи по площните мерки на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) също трябва да извършат своята пререгистрация за стопанската 2016-2017 г. до 28 февруари 2017 г.
След 28 февруари представянето на заверени в ОСЗ документи за заверка в ОДЗ може да стане само по служебен път.
Образци на документите могат да се открият и на официалната интернет страница на Министерство на земеделието и храните – http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/cross_compliance/Identifikacia/Dokumenti.aspx
Напомняме, че кампанията за прием на заявления по схемите за директни плащания ще започне на 1 март и ще продължи до 15 май 2017 година без санкция. Документи ще се приемат в общинските служби по „Земеделие“.

МЗХ

 

Сродни публикации