ВАЖНО за пчеларите от община Горна Оряховица » Съвети в земеделието

ноември 27, 2021

ВАЖНО за пчеларите от община Горна Оряховица

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. Община Горна Оряховица уведомява заинтересованите собственици на пчелини на територията на общината, че фирма ДП “НКЖИ“ под. Електроразпределение „РП Енергосекция Горна Оряховица“, ще проведе третиране срещу вредител – едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели.

Третирането ще се извършва с продукт за растителна защита НАСА 360 СЛ, карантинен срок 30 дни, доза 4% разтвор. Пръскането ще е в периоди, както следва:

  • От 06.05 до 08.05.2019 г. от 8,00 до 17,00 ч. на терена в сервитута (разстояние шест метра от глава релса от двете страни) по ЖП линия Русе-Ст.Загора (участък Бяла – Горна Оряховица);
  • От 11.05 до 13.05.2019 г. от 8,00 до 17,00 ч. на терена в сервитута (разстояние шест метра от глава релса от двете страни) по ЖП линия Русе-Ст. Загора (участък Горна Оряховица – Дебелец);

За организиране и провеждане на третирането отговаря инж. Димитър Маринов Велев, тел.: 0889 807 810 .

 

Сродни публикации