Важно за биопроизводителите: Още една сертифицираща фирма без разрешение » Съвети в земеделието

юни 21, 2024

Важно за биопроизводителите: Още една сертифицираща фирма без разрешение

Акценти

  • Внимавайте при избора на ново контролиращо лице

След като през февруари без разрешение остана „Австрия Био Гаранти“ (BG-BIO-16), МЗХГ отказа да поднови разрешението за контрол на биологично производство на още едно контролиращо лице.

Днес, 29 март, МЗХГ обяви, че отказва да издаде временно разрешение на „Кю Сертификейшън“ АД.

Съгласно националната нормативната база при изтичане на разрешението е обичайна практика българските контролиращи лица  първо да получат временно такова, преди да им бъде издадено постоянно. Просто такъв е реда.

Защо МЗХГ отказва на още едно контролиращо лице

Според разпоредбите на националното законодателство, при откриване на процедура за подновяване на разрешение, КЛ представя документация за дейността си. Тя съдържа процедури, инструкции и формуляри. Те трябва да гарантират законосъобразната работа на организацията и да доказват, че всички изисквания се спазват.

Всички представени документи се проверяват надлежно от експерти от МЗХГ. В случай, че бъдат установени пропуски, контролиращото лице трябва да направи промени в срок от 7 дни. Според информация на ведомството обаче при административната проверка на „Кю Сертификейшън“ АД са установени непълноти и несъответствия в представената документация за издаване на временно разрешение.

Съгласно нормативната уредба, когато непълнотите или несъответствията не бъдат отстранени в определен срок, министърът на земеделието, храните и горите постановява отказ.

Какво следва

Важно е да се знае, че при биологичното производство не трябва да има прекъсване в контрола. Това е още по-важно за тези, които са бенефициенти по Мярка 11 „Биологично земеделие“. Евентуално прекъсване в контрола, дори и за ден, би означавало връщане на получените средства, заедно с лихва.

За какво да внимавате

Разбира се всеки има право сам да избере към кое контролиращо лице да се прехвърли, но … Не трябва да забравяте, че в края на 2018 имаше съществени изменения в националната нормативна база в областта на биологичното земеделие. С тях беше въведено задължението преди приключване на прехода да бъдат вземани проби за лабораторно изпитване. Тук е момента, в който трябва да внимаваме. Естествено тези проби се заплащат от операторите, за които ще има съществена разлика в цената за изпитване, ако пробите се изпращат извън България. А извън страната изпращат всички чуждестранни контролиращи лица.

Освен пробите, беше обърнато внимание и на договорите с операторите. Вече всички имоти трябва да се включват с номерата им по КВС или Кадастрална карта. Това означава край на подаването на имоти за контрол с „номерата от чертането“.

Беше акцентирано и върху паралелното производство. Това означава, че ако един оператор иска да отглежда биологични и конвенционални ябълки, той трябва да иска изричното съгласие на МЗХГ.

Затова и бихме посъветвали всеки оператор да избира внимателно своето контролиращо лице. При избора е добре да се заложи на доказан опит, без да се пренебрегва капацитета на контролиращото лице и възможността за работа с нови оператори.

Кого препоръчваме

След всичко казано до момента ви препоръчваме работа с „Агенция за биологична сертификация“ ООД (BG-BIO-17). Бихме посъветвали всички, които още не са избрали с кого ще работят, да се свържат с „Агенция за биологична сертификация“ ООД. Така сами ще преценят, това ли е подходящото за тях контролиращо лице. Повече информация можете да получите на www.abcbg.net или на телефон 08 777 165 68.

 

Агенция за биологична сертификация ООД
 

Сродни публикации