Важно за бенефициентите по Мярка 10 и Мярка 11 » Съвети в земеделието

юни 14, 2024

Важно за бенефициентите по Мярка 10 и Мярка 11

Акценти

 • Бенефициентите ще могат да проверят резултатите от извършените им проверки и въведените данни

Заявилите подпомагане по двете мерки трябва да се регистрират в СЕУ.

Кандидатите по мярка 10 „Агроекология и климат” и мярка 11 „Биологично земеделие” от ПРСР 2014-2020 трябва да се регистрират в Системата за електронни услуги (СЕУ) на ДФ „Земеделие“, припомнят от Разплащателна агенция. В системата бенефициентите могат да проверят резултатите от извършените от външните институции проверки за Кампания 2018 г. Проверките се отнасят за състоянието на парцелите, пчелните семейства и животните, данните от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ), както и данните за пашуването в националните паркове.

ДФЗ пусна Системата за електронни услуги

Системата за електронни услуги на ДФ „Земеделие“ е достъпна след индивидуална регистрация. Ако кандидатът няма създаден профил е необходимо да подаде заявка за регистрация на потребител. След това трябва да се яви в Областна дирекция на ДФЗ – РА и да се идентифицира. Едва тогава достъпът му ще бъде активиран.

Агенция за биологична сертификация ООД

Срокът за въвеждане на данни от външните институции е до 11.01.2019 г. През целия период на въвеждане данните са видими за кандидатите чрез индивидуалния им достъп в СЕУ. При установяване на разминавания в данните бенефициентите могат да се обръщат към:

 • контролиращото лице, с което имат сключен договор;
 • дирекцията на съответния национален парк, който им е издал разрешителното за паша;
 • Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството.

Ако техническите грешки са допуснати от външните институции, същите ще могат да ги отстранят в периода от 21.01.2019 г. до 01.02.2019 г.

 

Сродни публикации

2 Коментари

 1. Иво Иванов
  Иво Иванов

  как да се регистрирам и къде

   
  1. Avatar
   bambam

   Пише в статията как да се регистрираш. Има и линк в началото още – „Системата за електронни услуги“

    

Коментарите са заключени.