Важно е какъв терен избираме за отглеждането на моркови » Съвети в земеделието

април 22, 2024

Важно е какъв терен избираме за отглеждането на моркови

Акценти

  • В почвата не трябва да има вредители като телени червеи и попови прасета

Защитата от вредители и болести до голяма степен обуславя успешното отглеждане на този зеленчук.

Предпоставка за успешното отглеждане на моркови и тяхното презимуване е изборът на подходящ терен. Необходимо е почвата да бъде чиста от патогени, което е практически невъзможно. По тази причина е важно да се има предвид, че може да бъдат отчетени и частични загуби.

В почвата не трябва да има вредители като телени червеи и попови прасета. Желателно е да бъда предприети подходящите мерки за растителна защита. В противен случай вредителите могат да нанесат сериозни щети на реколтата от моркови.

Когато се избира терен за отглеждане на моркови е добре да се съобрази разположението му. Важно е за него да няма опасност от наводняване през пролетта. Така няма да бъдат възпрепятствани пролетните полеви дейности.

Корените на морковите могат да понесат леки застудявания. По тази причина подготвителните дейности за съхранението им може да се отложат за есента. Така ще се увеличи и захарността на зеленчуците и ще се подобри вкуса им.

 

Сродни публикации