Вадене (центрофугиране) на пчелен мед » Съвети в земеделието

юли 16, 2024

Вадене (центрофугиране) на пчелен мед

Вадене (центрофугиране) на пчелен мед

Всички пчелари трябва да знаят, че по време на главната паша на пчелните семейства трябва да се осигури пълно спокойствие.

Не трябва да се правят излишни прегледи без причина, защото обезпокоените пчели нарушават летателната си дейност за няколко часа, а това се отразява на добива на пчелен мед. Важно е пчеларят да следи как върви запълването на питите с мед в зависимост от притока на нектар. Пчеларят трябва много внимателно да прегледа по 1 – 2 крайни и средни пити в магазините или корпусите, без да тревожи пчелите и по възможност без да използва пушек.

Питите може да се центрофугират в следните случаи:

  • – когато се установи, че питите са запълнени с мед и най-малко на 1/3 до ½ в горната им част са запечатани;
  • – когато при навеждането на питата открития мед не капе.

Пълните пити трябва да се изваждат за центрофугиране следобед или привечер. Това се прави за да не се пречи на работата на пчелите през деня.

Пчеларят трябва леко да подпуши пчелите. След като се отдръпнат надолу, питите започват да се изваждат една по една и пчелите се отстраняват, чрез внимателно тръскане и смитане. Когато пчелините са големи, питите се освобождават от пчелите за центрофугиране много бързо с помощта на отпъждащи пчелите средства – репеленти, въздушна струя и др.

Центрофугирането на меда трябва да се извършва в чиста, светла стая.

Нейните врата и прозорци трябва да могат да се затварят добре, така че да не влизат пчели. При подвижното пчеларство, медът може да се центрофугира в подвижна пчеларска барака, когато в момента има принос на нектар. Преди да започне центрофугирането, когато не се използва поточна линия, питите се разпечатват с пчеларска вилица или с остър, пчеларски нож. С вилицата се отстраняват само капачетата на килийките, без да се поврежда самата пита. Когато са удебелени, питите се изравняват с ножа или вилицата наравно с широчината на летвичките на рамката. За да реже ножът добре, той трябва да се загрее. Затова пчеларският нож, трябва да се потопява от време на време в съд с гореща вода. Много по-добре е да се работи с нож, който се загрява с пара, идваща по тръби от съд с вряща вода. Най-добре се работи с електрически нож.

Питите се разпечатват над широк съд (тава), в който се събират восъчните отпечатки и медът се прецежда през гъста мрежа. За удобство в работата се използва специално устроен станок. В него се събират и се отцеждат восъчните отпечатки и се подреждат разпечатаните пити, докато се поставят в центрофугата.

Медът се ценрофугира с два вида центрофуги – хордиални и радиални.

Те се изработват от неръждаема стомана или алуминий. Хордиалните центрофуги са пригодени за 2 – 3 – 4 плодникови или двойно количество магазини пити.

Радиалните центрофуги се използват за центрофугирането на по-голям брой пити (10 – 50). Те имат висока производителност и намират приложение в по-големите пчелини. Пчеларите трябва да знаят, че пчелният мед се центрофугира най-лесно докато е топъл т.е. веднага след отнемане на питите от кошерите. В противен случай е необходимо питите да се затоплят.

Центрофугата трябва да се почисти, измие и подсуши добре. Тя трябва да се закрепи здраво на пода. Под крана на центрофугата се поставя гъста (двойна) цедка. Под нея се слага съдът за мед, който е добре да бъде емайлиран, калайдисан или пластмасов. От този съд центрофугираният мед се прелива в съдовете, където ще се трансформира и съхранява. Преди използването им съдовете се измиват добре и се подсушават.

При нареждането в хордиалната центрофуга, питите се поставят така, че горните летвички на рамките да са обратно на посоката на въртенето на ротора.

Това улеснява изпръскването на меда от килийките, защото те имат наклон нагоре. Питите трябва да се допират с цялата си площ до мрежата на въртящия се кош, защото в противен случай лесно може да се разкъсат поради центробежната сила, особено ако са новоизградени. За да бъде балансирана центрофугата добре, то срещуположните пити трябва да са еднакво тежки.

Отначало въртенето трябва да бъде по-бавно. След като се изпръска по-голяма част от меда от външната страна на питите, те се обръщат. След като се изпръска медът напълно и от другата страна, въртенето на питите става още по-бързо. След това питите отново трябва да се обърнат в първоначалното си положение. Това се прави за да се изпръска напълно медът от първата страна.

При радиалните центрофуги медът се изпръсква едновременно от двете страни на питите.

Поради високото им натоварване, по-големите от тях са пригодени за задвижване с електромотор. Много удобни за работа са и хордиалните центрофуги с обръщателни касетки т.нар. реверсивни. Те позволяват, след като питите се из центрофугират от едната страна, бързо да се обръщат с ръка или автоматично, за да се из центрофугират от другата. Из центрофугираните пити трябва да се поставят в кошерите отново, когато пашата продължава. След последното центрофугиране при приключване на медосбора, питите се връщат на кошерите, за да се почистят и да се подсушат, след което се прибират в склада.

 

Сродни публикации