Бюджет от 150 млн. евро за земеделска техника и физически активи в първия прием по инвестиционната мярка на ПРСР » Съвети в земеделието

юли 25, 2024

Бюджет от 150 млн. евро за земеделска техника и физически активи в първия прием по инвестиционната мярка на ПРСР

„Финансовите средства, които са предвидени за първия прием по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони  2014-2020 г. са 150 млн. евро. Проектите могат да бъдат за закупуване на земеделска техника или други дълготрайни материални активи.” Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев по време на информационна среща със земеделски стопани за директните плащания по кампания 2015 година. Той обяви, че приемът на документите ще започне в началото на месец април и ще продължи два месеца. За проекти свързани само със закупуването на земеделска техника, приемът ще бъде 5 седмици, а в случаи, че има и съпътстващи дейности, като строително – монтажни работи, то приемът ще бъде 8 седмици, поясни зам.-министърът.

По критериите за ранкиране на проектите, тези които ще бъдат изпълнявани в Северозападна България ще получат допълнителни 8 точки, а тези, които бъдат изпълнявани и в селски региони, ще получат допълнително още 10 точки. Така сборът им ще бъде над минимално изискваните за допустимост, което е 10 точки на проект, заяви зам.-министър Грудев. „По този начин Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. ще се превърне в допълнителен инструмент за увеличаване на инвестициите в региона“, каза още той.

„Призовавам земеделските стопани да бъдат активни при подаването на документите и да не изчакват последният възможен момент, тъй като това може да доведе до струпване на хора” заяви заместник – министър Васил Грудев. По отношение на директните плащания той припомни на земеделските стопани, че през тази година те ще могат да ги получават, само ако имат валидно правно основание за заявените площи. Друга новост при директните плащания е и изискването бенефициентите да бъдат активни фермери. 

 

За автора

Сродни публикации