Бюджетът по схемата de minimis за дребни преживни животни бе увеличен на 6,2 милиона лева » Съвети в земеделието

април 25, 2024

Бюджетът по схемата de minimis за дребни преживни животни бе увеличен на 6,2 милиона лева

Допълнителни  1,2 милиона лева ще бъдат отпуснати по de minimis за дребни преживни животни. Така досегашният бюджет на схемата се увеличава от 5 на 6, 2 милиона лева. Решението бе взето на последното заседание на Управителния съвет на ДФ „Земеделие”. На заседанието бе определена ставката за глава животно – 7 лв. за овца-майка или коза-майка, както и удължаване на срока за сключване на договори и изплащане на средствата – 19 юни 2015 г.
Средствата по този de minimis се отпускат на животновъди, отглеждащи най-малко 50 овце-майки или кози-майки, или общо поне 50 овце-майки и кози-майки в едно стадо. Условие за изплащането на помощта е фермерите да запазят 75% от броя на животните, за които са получили финансиране до 31 август 2015 г.
Общият размер на помощите de minimis за един земеделски стопанин, както и за едно и също предприятие, не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро (29 337.45 лв.) за период от три данъчни години (2013 – 2015).

 

За автора

Сродни публикации