Бюджетът на програма Рибарство до 2020 г. е увеличен с над 8 млн. евро » Съвети в земеделието

декември 01, 2023

Бюджетът на програма Рибарство до 2020 г. е увеличен с над 8 млн. евро

Общо 113,5 млн. евро е бюджетът на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 година, проектът на която бе одобрен днес от правителството. Бюджетът на програмата е увеличен с над 8 млн. евро в сравнение с периода 2007-2013 година, съобщи земеделският министър Васил Грудев.

Предстои той да бъде внесен за официално одобрение в ЕК.

Бюджетът за първата година – настоящата, е малко под една седма от общия бюджет, каза Грудев.

Към момента оценките за загуба по тази програма възлизат на около 3,5 млн. лв., които няма да бъдат усвоени до края на годината.

По Програмата за развитие на селските райони оценката за потенциална загуба е 70-98 млн. евро, припомни министърът.

„Машината в момента действа, отпушени са всички анекси към договорите, сключени са всички договори, но за да дойде един договор за плащане, той трябва да е изпълнен“, подчерта Грудев.

Той заяви, че представянето на проекта на новата ПРСР в ЕК, което е станало през юли преди встъпване в длъжност на служебното правителство, е било забавено и България е направила това последна.

В МЗХ вече получили над 400 бележки и коментара по нея, а неофициално Грудев ги получил преди малко повече от месец. По думите му голяма част от тях вече са отстранени преди официалното им получаване от Брюксел.

Сред критиките са липса на ясна визия в програмата, липса на хомогенни цели, които трябва да бъдат постигнати, мерки „на парче“, несъгласуваност на отделните мерки спрямо целите, които трябва да бъдат изпълнени и др.

„С една дума – липсата на ясна цел и стратегия в това какво ние искаме да постигнем в ПРСР“, заяви Грудев.

Той обяви, че като експерт би казал, че е по-добре да се напише нова програма, но като министър няма как да остави бизнеса с още една нулева година, затова амбицията на МЗХ е да защити вече представената програма.

Грудев обяви, че са изпратени покани на четирите големи одиторски компании в ЕС, които да оценят структурата и същността на работата по сертифициране на разходите на разплащателната агенция през изминалата финансова година. Той изрази надежда, че до края на месеца ще може да бъде сключен договор с тази от тях, която представи най-добри условия.

 

За автора

Сродни публикации