Българско черношарено говедо » Съвети в земеделието

юли 30, 2021

Българско черношарено говедо

Акценти

  • Животните от тази порода много добре оползотворяват грубите, сочните и концентрираните фуражи за производство на мляко

Произход – Българското черношарено говедо е създадено чрез поглъщателно кръстосване на кравите от нашите породи (Българско кафяво, Червено и Сименталско говедо) с черношарени бици от европейски и американски произход.

Основния внос на животни от тази порода (1955-1982 г.) е от Дания, Швеция, Холандия, Германия, Русия, Англия, Италия, Полша, САЩ, Канада, Израел и Франция. Закупени са общо 46 637 чистопородни черношарени юници и 346 бици. Развъдната област са всички райони на страната. Понастоящем 70% от кравите у нас са от тази порода (при 83% за 1989 год.)

Цвят

Цветът на космената покривка е черно-бял, без постоянно място на черните и белите петна. Цветът на мукозите, рогата и копитата е типичния за ЧШГ (фиг 1).

Фиг. 1. Крава от Българската Черношарена порода.

Едрина

Височината при холката на кравите е 128-136 см, живото тегло – 550-650 кг, на биците – съответно 150-160 см. и 800-1200 кг. Телетата се раждат с живо тегло 33-35 кг, на 6-месечна. възраст достигат 170-190 кг, юничките на 12 мес. 280-320 кг а бичетата 380-400 кг. Юничките на 18-месечна възраст достигат 380-420 кг.

 

Използване на пасищата

Животните от тази порода много добре оползотворяват грубите, сочните и концентрираните фуражи за производство на мляко.

 

Продуктивност

Средната млечност на кравите от тази порода е 3800-4300 кг с 3,70% м. в. Най-високопродуктивните стада от тази порода у нас са с млечност над 7000 кг.- Бозвелийско (7366 кг.), Лозница (7233 кт), Осиковска Лъкавица (6936 кг) и т.н. Регистрирани са 54 крави с млечност над 10 000 кг. за нормална лактация.

Кравите от Черношарената порода, отглеждани у нас при подходящи условия и добро хранене развиват много висока млечност. Оскъдното хранене ги изтощава бързо и съкращава стопанското им използване.

Необходимо е през следващите години да се ограничи развъдната област на породата само в равнинните райони с богата фуражна база. Само така Черношареното говедо ще прояви качествата си на най-високомлечна порода у нас.

 

Сродни публикации