Българско червено говедо » Съвети в земеделието

ноември 30, 2022

Българско червено говедо

Акценти

  • Говедата от тази порода са от млечния тип с характерните за него форми и пропорции на тялото.

Прозход – Българското червено говедо е продукт на сложно възпроизводително кръстосване между местните породи говеда с бици от породите Англер и Червена датска, и по-ограничено – с Червенокафява латвийска и Червена степна породи.

С постановление за райониране на породите говеда у нас беше определено за Северо-източна България и равнинната част на Пловдивско и Пазарджишко да се създава и усъвършенствува Българско червено говедо. По-късно останаха само районите на Пловдив и Пазарджик (останалата част се кръстосваше с ЧШГ и ХФГ).

 

Цвят

Българското червено говедо има тъмно до светло червен цвят на космената покривка. Цветът на носното огледало, мукозите, копитата и върховете на рогата са черни (фиг. 1).

Фиг. 1. Крава от Българската Червена порода.

 

Едрина

Височината на холката на кравите е средно 128-130 см, живото тегло на кравите – 520-530 кг, а на биците 800-900 кг. Женските телета при раждане тежат средно 32-34 кг, на 6 месеца- 160-170 кг на 12 месеца – 270-290 кг, а на 18 месеца 360-370 кг. Бичетата, подложени на интензивно угояване на 12-15-месечна възраст достигат жива маса 450-475 кт като отлагат много тлъстини в тазовата област и вътрешните органи.

 

Екстериорни особености

Говедата от тази порода са от млечния тип с характерните за него форми и пропорции на тялото.

Гърдите са средно дълбоки, а ребрата са косо поставени, с широко междуребрено разстояние. Хълбоците са добре очертани, а коремът е обемист. Вимето е добре раз вито и чашевидно. Цицките са средно големи, цилиндрични или конусовидни. Тялото е сухо и ъгловато. Мускулатурата обикновено е слабо развита, а костите са тънки.

 

Продуктивност

Българското червено говедо е с много добра млечна продуктивност като контролираните крави имат средно 3800-4300 кг млечност с 3.7-3.8% масленост.

През последните години в национален мащаб българските червени говеда намаляват за сметка на черношарените. Сега те са под 1% от общия брой на говедата у нас. За обогатяване на наследствената основа сега се използуват бици Червеношарен холщайн.

 

Сродни публикации