Българско сименталско говедо » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

Българско сименталско говедо

Акценти

  • Животните имат здрава конституция, а по тип спадат към млечно – месно направление

Произход – Българското сименталско говедо е създадено чрез кръстосване на местното сиво говедо със Сименталски бици.

Първоначално (през периода 1896-1947 год.) чрез безсистемно и стихийно кръстосване с внесени от Сърбия и Унгария чистопородни животни от породата Симентал, е създадено кулското говедо. След 1947 год. започва планова и целенасочена развъдно-подобрителна работа по създаването на Български симентал. Породата е призната през 1981 год. Разпространена е основено в Северозападна България (Видин, Монтана, Враца, Плевен).

Цвят

Цветът на космената покривка е чсрвено-бял, като червения цвят варира от по-тъмен до жълто-червен и почти кремав. Носното огледало и мукозите са розови, но се срещат тъмни петна по тях. Рогата и копитата са с восъчножълт цвят (фиг. 15).

Екстериорни особености

Говедата от тази порода притежават характерните за Симентала особености на телосложението. Животните имат здрава конституция, а по тип спадат към млечно – месно направление. Често се срещат и някои екстериорни не достатъци: високопоставена опашка, слонова постановка на задните крайници и неподходящо за машинно доене виме – стъпаловидно с дебели и дълги цицки.

Фиг. 1. Крава от Българската сименталска порода.

Едрина

Българските сименталски говеда са средно едри. Височината при холката на кравите е 132-134 см, а на биците 138-140 см. Живото им тегло е съответно 530-570 кг и 900-1100 кг, с отклонения до 1300 кг. Телетата при раждането тежат 35-40 кг, а на 6-месечна възраст 170-180 кг. Живото тегло на юниците на 12 месеца е 275-285 кг, а на 18 месеца 370-390 кг.

Продуктивност

Средната млечност на бонитираните крави от млечно-месния тип е 3688 кг с 3.74% масленост.При интензивно угояване бичетата достигат на 12-месечна възраст над 400 кг на 15 месеца – над 500 кг, на 18 месеца – над 600 кг, а на 2-годишна възраст – над 700 кг. Месото е крехко, сочно и вкусно. Кланичният рандеман е 58-60%.

През 1990 год. тази порода съставляваше 1.3% от общия брой на говедата у нас. Поради добрата млечна продуктивност и отличните месодайни качества на животните от тази порода се очаква броят им да се увеличава през следващите години.

 

Сродни публикации