Българската риба е търсена на външните пазари » Съвети в земеделието

юли 15, 2024

Българската риба е търсена на външните пазари

Акценти

  • Квотата, която е отпусната от ЕС за риболов на цаца в България е в размер на 8 500 тона

Уловът на цаца у нас е от 2 500 – 3 000 тона годишно.

Прекомерният риболов е проблем, които засяга много страни от Европа, а и не само там.  Различни данни сочат, че рибните запаси намаляват значително в световен мащаб.

Според специалисти уловът на цаца по родното Черноморие е едва 1/20 от запасите. Това не дава основание за тревога, че те могат да свършат.

Д-р Йордан Господинов, председател на Консултативния съвет за Черно море коментира, че в българската акватория запасите са от 40 – 60 000 тона. Квотата, която е отпусната от ЕС е в размер на 8 500 тона, а реално уловът е от 2 500 – 3 000 тона годишно, съобщава БНР.

У нас най-голям проблем представлява нелегалната продажба на риба. Необходимо е предлагането да се извършва чрез предприятия, борси, тържища или центрове. Трябва да бъдат етикетирани стоките, а производителят, срокът на годност и условията за съхранение задължително трябва да бъдат посочени. Важно е потребителите да знаят какво точно купуват, а не да прибягват до услугите на съмнителни търговци.

У нас пазарът е твърде малък смята Господинов. Необходимо е усилията да бъда съсредоточени към външните пазари, които са по-големи, а и там българската продукция е предпочитана. Данните сочат, че през сезона западните и азиатските пазари осигуряват работа на близо 13 000 души.

 

Сродни публикации