Българо-германската група за сътрудничество по опазването на околната среда заседава в София » Съвети в земеделието

април 13, 2024

Българо-германската група за сътрудничество по опазването на околната среда заседава в София

Акценти

  • Обменен беше опит в областта на управлението на отпадъците, кръговата икономика и  опазване чистотата на атмосферния въздух

На 8 октомври 2019 г. се проведе XІ-то заседание на българо-германската Ръководна група за изпълнение на Споразумението между правителството на Федерална Република Германия и правителството на Република България за сътрудничество в областта на опазването на околната среда.

Германската делегация беше ръководена от парламентарния държавен секретар на околната среда, защита на природата и ядрената сигурност на ФР Германия Рита Шварцелуър-Зутер. Ръководител от българска страна беше Ивайло Петков, парламентарен секретар на МОСВ.

Двете страни обсъдиха актуални въпроси от дневния ред на Европейския съюз в:

  • – областта на енергетиката;
  • – климатичните промени и биологичното разнообразие;
  • – съвместни проекти, изпълнявани в рамките на съществуващите програми за финансиране на германското Федерално министерство, в т. ч. Програмата за консултантска помощ и Европейската инициатива за климата.

Обменен беше опит в областта на управлението на отпадъците, кръговата икономика и  опазване чистотата на атмосферния въздух.

Участниците в заседанието изразиха увереност, че проведените разговори в продължение на дългогодишно ползотворно сътрудничество, ще бъдат основа за по-нататъшна активна съвместна работа в сферата на опазването на околната среда между България и Германия.

 

За автора

Сродни публикации