България трябва да гарантира бюджет по мярка 121 за модернизация на фермите » Съвети в земеделието

февруари 21, 2024

България трябва да гарантира бюджет по мярка 121 за модернизация на фермите

Европейската комисия одобри изцяло деветото изменение на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), съобщиха от Министерството на земеделието и храните.  В писмото си до Земеделското министерство от Брюксел препоръчват в предстоящия прием по 121 мярка ”Модернизация на земеделските стопанства“ да се гарантира бюджет, с който животновъдите да кандидатстват за постигане стандартите на ЕС за качествено сурово мляко и за инвестиции в опазване на околната среда по т.нар. нитратна директива.   С изменението се дава и зелена светлина на общините да използват преведените към тях 200 млн. лв. аванси за стартиране на проектите по мерки 321 и 322.

 

За автора

Сродни публикации