България се включи в проект на ЕК за по-високи авансови плащания » Съвети в земеделието

ноември 01, 2020

България се включи в проект на ЕК за по-високи авансови плащания

Акценти

  • Проектът на регламент трябва да премине вътрешните процедури по одобрение в ЕК и ще влезе в сила след публикуване в Официален вестник на ЕК

България се включи в проекта на ЕК за по-високи авансови плащания по схеми за директни плащания.

Това съобщи Министерството на земеделието, храните и горите.

Проектът се разработва въз на основата на искания от страна на държави-членки, при които има тежки климатични условия, засягащи земеделската дейност.

Идеята е авансови плащания да могат да се правят след 16 октомври в годината на заявяване. Те ще бъдат само по схеми за подкрепа, по които Разплащателната агенция е приключила всички проверки.

Това се обсъди на заседание на Смесения комитет по директни плащания и РСР към Европейската комисия. То се проведе в Брюксел на 28 август, като  държавите-членки на ЕС единодушно подкрепиха проекта.

След гласуване, в рамките на Смесения комитет по директни плащания и РСР, проектът на регламент трябва да премине вътрешните процедури по одобрение в ЕК и ще влезе в сила след публикуване в Официален вестник на ЕК.

 

За автора

Сродни публикации