България подкрепя 25% от ресурса на фонда за борба с кризи в земеделието на ЕС да бъде използван само за решаване на регионални кризисни ситуации » Съвети в земеделието

май 20, 2024

България подкрепя 25% от ресурса на фонда за борба с кризи в земеделието на ЕС да бъде използван само за решаване на регионални кризисни ситуации

България ще подкрепи предложението на Кипър 25% от ресурса на фонда за борба с кризи в земеделието на ЕС да бъде използван само за  решаване на регионални кризисни ситуации. Това каза заместник-министърът на земеделието и храните Бюрхан Абазов по време на среща с г-н Никос Коялис, министър на земеделието, природните ресурси и околната среда на Р Кипър на среща, в рамките на Международната конференция „Селските райони имат бъдеще“, в Тирол, Австрия.

„Годишният бюджет на фонда е в размер на 400 млн. евро и те се използват при възникнали големи кризи в земеделието. Към момента в документа липсва ясна дефиниция за криза, което затруднява и взимането на решения при насочването и разпределянето на ресурса”, обясни г-н Коялис на зам.-министър Абазов. Кипърският земеделски министър каза, че на едно от следващите заседания на Съвета на министрите на земеделието в ЕС ще предложи 25 % от бюджета на фонда или около 100 млн. евро годишно да бъдат използвани за борба с регионални кризисни ситуации в земеделието. „България ще подкрепи предложението Кипър, но преди това е необходимо да бъде изготвена обща позиция с конкретни стъпки и ясни правила за разпределянето на ресурса.  По този начин ще се даде възможност на всяка страна членка на ЕС да се възползва от възможностите на фонда и при възникване на проблеми в дадена страна ще се предотврати разрастването им и в други региони“, отбеляза зам.-министър Абазов.

 

За автора

Сродни публикации