България подкрепя справедливото разпределение на директните плащания » Съвети в земеделието

февруари 25, 2024

България подкрепя справедливото разпределение на директните плащания

Справедливото разпределение на директните плащания както между държавите-членки, така и между фермерите, ще доведе до създаване на еднаква основа за конкуренция. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните Светлана Боянова на първия земеделски бизнес форум в София, който приключи снощи. „Предложеният от Европейската комисия метод за сближаване на нивата на директно подпомагане е стъпка в правилната посока. Но смятаме, че е необходимо прилагането на по-амбициозен подход за по-бързо и по-съществено намаляване на различията в нивата на директните плащания”, подчерта Боянова.

Базовото директно плащане ще бъде с максимално опростени изисквания за прилагане. Достатъчно високото му ниво ще подпомогне селската заетост и ще поддържа социалната структура на селските райони. „За България е важно да има стабилно гарантирано базово плащане за фермерите, което да допълва доходите, да им дава икономическа сигурност, за да продължат да се занимават със земеделие и не на последно място да им осигури справедлив стандарт на живот”, отбеляза Боянова. Затова правото на получаване на базовото директно плащане не трябва да зависи от другите директни плащания – „зелено”, за млади фермери, за малки стопанства и за активни фермери.

По отношение на бъдещата програма за развитие на селските райони, схемите за подпомагане ще бъдат максимално опростени в полза на бенефициентите. Ще бъдат премахнати отделните оси, а сходните мерки ще бъдат обединени. Така например мярката за развитие на стопанства и предприятия ще обедини сега действащите мерки 112, 311 и 312. По нея ще се отпускат до 15 000 евро за малки земеделски стопанства, за стартирането на неземеделски дейности на земеделски производители ще се насочват до 70 000 евро, а помощта за младите селскостопански производители може да достигне също 70 000 евро.

„За следващия програмен период приоритетите ще са околната среда, иновациите и напояването. Затова, съвместно с браншовите организации, трябва да изготвим такава програма, по която всички мерки да са работещи и да имаме пълно усвояване на средствата”, каза в заключение зам.-министър Боянова.

 

За автора

Сродни публикации