България може да предостави държавна помощ по програмата за подпомагане на лозаро-винарския сектор » Съвети в земеделието

април 23, 2024

България може да предостави държавна помощ по програмата за подпомагане на лозаро-винарския сектор

Акценти

  • След разрешаването на държавната помощ по мярката кандидатите могат да получат подпомагане в размер на общо 80 на сто от извършените от тях разходи по заявените промоционални проекти

ЕК разреши предоставянето на държавна помощ по мярка „Популяризиране в трети държави“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор.

Разрешението за държавна помощ (до 30% от извършените допустими разходи) е само за вина със Защитено геоографско узначение (ЗГУ) или Защитено наименование за произход (ЗНП) и не включва сортовите вина без ЗНП/ЗГУ.

Решението е предоставено от ЕК на базата на направена от България нотификация съдържаща мотиви и доказателства за незасягане на конкуренцията. Кандидати по мярка „Популяризиране в трети държави“  могат да бъдат:

  • търговски дружества;
  • организации на производители и асоциации на организации на производители на лозаро-винарски продукти;
  • междупрофесионални организации;
  • професионални организации;
  • държавни органи и институции, чиято дейност е свързана с насърчаване на бизнеса, когато не са единствени бенефициенти на помощта.

След разрешаването на държавната помощ по мярката кандидатите могат да получат подпомагане в размер на общо 80 на сто от извършените от тях разходи по заявените промоционални проекти.

Задължително условие обаче е проектите, които кандидатстват и за държавна помощ, да рекламират само вина със ЗНГ и ЗГУ предвид обхвата на държавната помощ. Трябва и да не популяризират търговски марки на продуктите.

Проектите, които рекламират сортови вина със ЗНП/ЗГУ и/или предвиждат видимост на търговски марки, могат да получат подпомагане само от ЕФГЗ в размер до 50 на сто от направените допустими разходи.

Кандидатите по мярката трябва да притежават капацитета да покрият със собствени средства остатъка от извършените по промоционалния проект разходи.

 

За автора

Сродни публикации