България и Черна гора ще обменят опит в областта на селското и горското стопанство » Съвети в земеделието

април 25, 2024

България и Черна гора ще обменят опит в областта на селското и горското стопанство

Акценти

  • Изразиха общото желание за разгръщане на потенциала в името на по-пълноценни добросъседски отношения в тази област

Заместник-министърът на земеделието, храните и горите Атанас Добрев се срещна с Държавния секретар на горите, лова и дърводобивната промишленост в Министерство на земеделието и развитието на селските райони на Черна гора Милосав Анджелич.

Двамата разговаряха относно възможностите за сътрудничество в областта на:

  • – селското стопанство;
  • – горското стопанство.

Те изразиха общото желание за разгръщане на потенциала в името на по-пълноценни добросъседски отношения в тази област.

Страните подписаха съвместна Декларация за намерение за развитие на отношенията между двете земеделски министерства за насърчаване на бизнес отношенията в селското и горското стопанство от взаимен интерес.

Специален акцент в подписаната декларация е изразената готовност за сътрудничество между агенциите и институциите на двете страни,  отговарящи за:

  • – научните изследвания;
  • – образованието;
  • – обучението;
  • – развитието на горския сектор.

В тази връзка страните се договориха за по-активни официални и експертни контакти. Договорено е и участието на предприятията, стопанисващи държавните гори в двете държави.

Беше договорено и да се осъществяват и насърчават съвместни научни и практически проучвания на адаптивността на конкретните дървесни видове в двете страни към условията на актуалните климатични промени.

Българската страна изрази готовност при заявено желание и необходимост да оказва методическа помощ на черногорската страна при хармонизирането на законодателството й в горския сектор в периода на нейната подготовка за присъединяването й към Европейския съюз.

 

За автора

Сродни публикации