България и Турция ще си сътрудничат в областта на земеделието » Съвети в земеделието

юли 25, 2024

България и Турция ще си сътрудничат в областта на земеделието

Република България и Република Турция изразиха желание за сътрудничество в областта на земеделието, като подписаха протокол за сътрудничество в областта на земеделието.

Страните държат на подобряване на отношенията и сътрудничеството в областта на селското стопанство и храните, като обсъдиха въпроси свързани с растениевъдството, рибарството и аквакултурите, аграрната наука, развитие на селските райони, търговията със селскостопанска продукция, както и животновъдството и здравеопазването на животните.

България и Турция се споразумяха за сътрудничество и обмяна на опит и експерти в областта на биологичното земеделие и семепроизводството, аграрната наука и биотехнологиите и засилено сътрудничество в областта на борбата с градушките. В областта на рибарството и аквакултурите двете страни ще обменят информация и научни данни и ще си сътрудничат в областта на опазването и рационалната експлоатация на рибните ресурси в Черно море, включително в борбата с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, както и обмяна на опит при изкуствено развъждане на калкан.

Турската страна заяви, че българските животновъди могат да изнасят живи овце за разплод, угояване и клане в Турция, като са придружени с допълнителна декларация в съответствие с ветеринарно-санитарните условия, определени от Министерството на храните, селското стопанство и животновъдството на Република Турция.

Очаква се да бъде организиран селскостопански бизнес форум, с който се цели увеличаване на обема на селскостопанската търговия между двете страни.

 

Сродни публикации