България и Румъния ще работят за изграждането на две общи борси » Съвети в земеделието

април 13, 2024

България и Румъния ще работят за изграждането на две общи борси

България и Румъния ще работят за изграждането на две общи тържища. Това обсъдиха на съвместна среща в Русе заместник-министрите на земеделието и храните на България Бюрхан Абазов и Явор Гечев с държавният секретар на Министерство на земеделието и развитието на селските райони на Румъния Даниел Ботаниу и държавния секретар, председател на Националната агенция по ветеринарно-санитарни въпроси и безопасност на храните на Румъния Влад Манастиреану. Борсите ще бъдат разположени около двата моста на Дунав, а строителство им ще бъде финансирано по Програмата за трансгранично сътрудничество. „Това е шанс за фермерите от България и Румъния директно да продават селскостопанската си продукция и е важна стъпка в подкрепа на производителите“, подчерта зам.-министър Гечев. Той уточни, че идеята е в начален етап и в следващите месеци предстои активен диалог за уточняване на детайлите по проекта.

 

По време на срещата участниците се договориха за изготвяне на договор между двете министерства, в който да се регламентират областите на сътрудничеството в земеделието. „Днешната среща е продължение на една традиция още от периода на предприсъединяването ни към ЕС. Много от обсъжданите теми са общи за двете страни. Затова трябва да бъдем единни по тези въпроси в позицията си пред Брюксел”, заяви зам.-министър Абазов. Той допълни, че по време на разговорите са дискутирани конкретни предложения, свързани с Общата селскостопанска политика, безопасността на храните и ветеринарно-медицинските изисквания. Формираните тематични групи ще провеждат редовни срещи за обмяна на опит и приемане на най-работещи решения в подкрепа на земеделските производители.

 

„Тъй като европейските регламенти и директиви са общи, но всяка страна-членка има право на своя национален избор, целта е регулярно да споделяме идеи и опит, за да може всяка от страните да вземе най-подходящото решение и да защити националния си интерес”, беше категоричен зам.-министър Гечев.

 

Сред приоритетите  на румънската страна е обща позиция по въпроса с износа с живи свине в страни от ЕС и трети страни, търговията с плодове и зеленчуци, както и контрола на храните.

 

За автора

Сродни публикации