България и Румъния се борят съвместно с незаконния риболов » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

България и Румъния се борят съвместно с незаконния риболов

Акценти

  • Във водите на Черно море през 2018 г. са извършени 63 инспекции

При проверки са иззети 10 615 кг риба, от които близо 4,5 тона са дарени.

Вчера, на 9 април 2019 г., се проведе Консултативният съвет по рибарство. Тогава стана ясно, че са направени 17 640 бр. проверки за незаконен риболов. Те са били извършени по пристанищата, в търговската мрежа, рибовъдните стопанства и водоемите за любителски риболов.

Незаконният риболов е проблем, който трябва и може да се реши с общи усилия от страна на всички отговорни институции.

Констатирани са 1 125 нарушения. Издадени са 973 бр. наказателни постановления. От тях 755 са влезли в сила. Иззети са 95 километра мрежи и 10 615 кг риба. Близо 4,5 тона от нея е дарена.

През 2018 година продължи изпълнението на Оперативен план за инспекция и контрол в Черно море от страна на България и Румъния  под координацията на Европейската агенция за контрол в рибарството (EFCA). По тази причина през изминалата година  в двете държави  и техните териториални води са проведени 16 съвместни мисии. Проверките на пристанищата са били 244 на брой, на морето и в търговската мрежа са проведени 79 наблюдения. В резултат е установено 1 нарушение. Контролът в река Дунав продължи да бъде осъществяван съвместно от Агенциите по рибарство и аквакултури на двете държави. За периода са извършени общо 5 съвместни мисии и 211 инспекции на риболовни кораби и любители рибари от българска и румънска страна.

Във водите на Черно море през 2018 г. са извършени 63 инспекции, а от тях 14 са били във връзка с риболова на калкан.

 

Сродни публикации