България и още 7 държави подписаха декларация за съвместна позиция по реформата на ОСП » Съвети в земеделието

февруари 24, 2024

България и още 7 държави подписаха декларация за съвместна позиция по реформата на ОСП

Акценти

  • Социалната и икономическа стабилност на земеделието следва да бъде постигната заедно с екологичната устойчивост на сектора

Министрите на земеделието на България, Полша, Чехия, Унгария, Естония, Латвия, Литва, и Румъния подписаха декларация за съвместна позиция по реформата на ОСП във Варшава.

Това стана по време на Конференция на високо равнище относно бъдещето на ОСП, в контекста на новите предизвикателства. На събитието присъстваха европейският комисар по земеделие и развитие на селските райони Януш Войчеховски и земеделските министри на България, Полша, Чехия, Унгария, Естония, Латвия, Литва, и Румъния.

В декларацията държавите заявяват, че външната конвергенция (изравняване на субсидиите между страните-членки) на директните плащания е от съществено значение, за да се осигурят равни условия на всички земеделски производители в ЕС, по отношение изпълнението на целите на Съюза в областта на климата. В декларацията се подчертава, че изравняването на субсидиите не трябва да се случва за сметка на държавите членки, които са под средното ниво на директни плащания.

Според участниците в срещата, прилагането на Зеления пакт, в областта на земеделието, ще означава:

  • – по-устойчиво прилагане на химикали в селското стопанство;
  • – повишена защита на почвите, водата и въздуха;
  • – прилагане на климатични и екологични мерки в целия производствен цикъл.

Тези нови стандарти ще изискват:

  • – по-високи разходи от преди;
  • – инвестиции в екологични технологии;
  • – устойчиви решения;
  • – нови работни места.

По-високите нужди трябва да бъдат отразени при приемането на Многогодишната финансова рамка. Съгласие бе постигнато и по необходимостта бюджетът да запази своите нива от 2014-2020 г., което е оправдано от новите изисквания, произтичащи от Зелената сделка.

Според министрите, социалната и икономическа стабилност на земеделието следва да бъде постигната заедно с екологичната устойчивост на сектора. В реформираната политика следва да бъдат запазени целите и техните положителни ефекти, насочени към нуждите на различните сектори на производството. Такива са обвързаната подкрепа и националната преходна помощ. Спецификата на всяка държава членка, в т.ч. структура и заетост в стопанствата, следва да бъде отчетена при прилагането на директните плащания.

 

За автора

Сродни публикации