България и Китай подобряват партньорството си в областта на земеделското стопанство » Съвети в земеделието

юни 24, 2024

България и Китай подобряват партньорството си в областта на земеделското стопанство

В резултат от проведения семинар „Коопериране в областта на селските райони“ става ясно, че България и Китай подобряват все повече съвместната си работа в областта на селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост и горите. Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦНСССКЦИЕ) работи все по-успешно благодарение на подкрепата и помощта оказана от страна на Китай. Усилен е стремежът към задълбочаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство и търговията със селскостопански и хранителни продукти между Китай и страните от Централна и Източна Европа.

След подписване на Съвместна декларация между България и Китай, за създаване на Демонстрационна зона на Китай, в България са предприети действия за създаване и развитие на първия „16 + 1 Модерен селскостопански демонстрационен парк“ в Аграрния университет – Пловдив. Паркът е високотехнологичен и иновативен. Точно там е предвидено от Април 2018 г. да бъдат открити експериментални полета за хибриден ориз. Така ще бъдат приспособени качествени и високодобивни сортове китайски ориз на българска земя. Паралелно с това сортовете хибриден ориз трябва да бъдат изпратени към Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол. Там ще бъдат изпитани и след това вписани в Националната листа за одобрени сортове.

Работи се усилено, за подпомагането на преките бизнес контакти и взаимоотношения между български и китайски компании в областта на селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост и горското стопанство. Стремежът на България е насочен както към подобряване и развитие на търговските отношения, така и към привличане на китайски инвестиции за страната.

 

За автора

Сродни публикации