България и Египет работят за подобряване на икономическото сътрудничеството » Съвети в земеделието

юли 15, 2024

България и Египет работят за подобряване на икономическото сътрудничеството

Акценти

  • Към момента перспективните области на сътрудничество между двете страни са много

В София се проведе Първата сесия на българо-египетската междуправителствена комисия

Пауза от 11 години е направила българо-египетската междуправителствена комисия. За този период сесии не са провеждани. Според министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов, комисията е важен инструмент за развитие и разширяване на сътрудничеството между България и Египет в много области. Той е съпредседател от българска страна в смесената комисия за икономическо сътрудничество. Нейната Първата сесия се проведе в София.

Търговските взаимоотношения между България и Египет през последните години не са оптимални. Макар да е увеличен стокообмена, потенциалът и възможностите и пред двете страни са големи, и все още недостигнати.
До края на 2017 г. България изнасяше за Египет основно нефтени масла, рафинирана мед и сплави, пшеница, царевица, сурови или преработени тютюни и др. Вносът се формира от сурови нефтени масла, минерални и химически азотни торове, сол, полимери и др.

Сега като най-перспективни области на сътрудничество  между двете страни може да се определят енергетиката, транспортът, комуникациите, хранителната промишленост, селското стопанство и туризма. Това становище изрази д-р Сахар Наср, министър на инвестициите и международното сътрудничество на Египет. Тя припомни посещението на българския министър-председател Бойко Борисов на 22-23 октомври 2018 г. и срещите му с египетския президент Абдел Фаттах ал-Сиси и с премиера Мустафа Мадбули. Тогава бяха постигнати договорки за бъдещи съвместни действия, насочени към разширяване и задълбочаване на двустранното сътрудничество в областите от взаимен интерес.

Беше подписан протокол от първата сесия на смесената комисия. Преди това министрите Порожанов и Наср проведоха и двустранна среща. Беше парафиран и меморандум за разбирателство за научно-техническо сътрудничество между Селскостопанската академия и Селскостопанския изследователски център на Египет. След сесията на смесената комисия бяха проведени и преки срещи между бизнеса.

 

Сродни публикации