България иска увеличение с над 1 % в бюджета на хоризонталната мярка COVID-19 » Съвети в земеделието

юли 13, 2024

България иска увеличение с над 1 % в бюджета на хоризонталната мярка COVID-19

Акценти

  • "Очакваме ефектът от всички предприети мерки да доведе до обща подкрепа за земеделските стопани за преодоляване на кризата", каза още министър Танева

България също иска увеличение с над 1% в бюджета на хоризонталната мярка COVID-19, подкрепяйки предложението на други страни-членки на ЕС.

Това заяви министър Танева по време на видеоконференция на министрите на земеделието на ЕС.

Тя допълни, че със спешната мярка страната ни може да подкрепи най-засегнатите земеделски стопани в селскостопанския сектор след края на реколтата и анализ на ситуацията.

„Поради тази причина, голямото ни очакване е бързото приключване на процедурата за изменение на регламента и възможността за програмиране на мярката COVID-19“, каза българският министър.

В момента в България се прилагат мерки за стимулиране на преработвателните предприятия за закупуване на вече добитите селскостопански продукти.

Страната ни е готова да предложи два обективни критерия за програмиране на хоризонтална мярка COVID-19.

Десислава Танева благодари на ЕК за всички мерки и бързите действия, предприети до момента, включително за успешното приключване и одобрение на шестото уведомление за ПРСР 2014-2020. Според нея всяка държава-членка има едни и същи проблеми, но различни възможности за тяхното разрешаване.

България подкрепя предложението за допълнителна подкрепа в животновъдството и сектора на млякото.

Тя предложи допълнителни мерки за пряка подкрепа на производителите в сектора на плодовете и зеленчуците. В лозаро-винарския сектор министерството също има намерения и готовност да предостави средства на производителите на грозде. Тя ще настоява на предложението за програмиране на подобна мярка Covid-19 за тази програма.

 

За автора

Сродни публикации