България изостава драматично със зелените плащания за фермерите » Съвети в земеделието

май 20, 2024

България изостава драматично със зелените плащания за фермерите

България изостава драматично с приемането на правилата за зелените плащания, които са една трета от директните плащания, и фермерите не знаят какво ги очаква. Крайният срок за одобрение на правилата е 1 август, но до момента Министерството на земеделието не е предприело нищо по изработването им. Няма и никаква разяснителна кампания. Това може да доведе ………, стана ясно по време на дебата между Светлана Боянова, председател на Института за агростратегии и иновации и бивш зам.-министър на земеделието по времето на ГЕРБ и Наталия Тодорова, изпълнителен директор на Националната асоциация на зърнопроизводителите пред Агро ТВ.

До момента Министерството на земеделието не е направило дори опит за провеждане на информационна кампания за зелените плащания, а тя е необходима, каза Наталия Тодорова. По

Темата за зелените плащания е много важна и съществена, но у нас липсва яснота какви са плановете на правителството за тях, каза Светлана Боянова. По тази причина Институтът за агростратегии и иновации прави разработки с цел провокиране на интереса и информиране както на земеделските производители, така и на държавата, на политиците.

 

 

Диверсификацията на културите

 

Фермерите започват стопанската си година още през есента на предишната обикновено през октомври. За това трябва да са наясно какви култури трябва да заложат на своите полета, какво трябва да спазват, какво да заявят. Обезпокоително е, че няма информация от страна на земеделското министерство по тези въпроси, каза Боянова.

Миналата седмица влязоха в сила промените в Закона за подпомагане на земеделските производители. Според тях от 1 януари 2015 г. право на директни плащания ще има само този, който покаже правни основания за ползване на земята.

Няма отговори по въпросите как ще се прилага диверсификацията на културите, колко култури могат да отглеждат производителите, по каква формула ще се изчислява намаляването на плащането, ако не се изпълни условието за диверсификация, посочи Боянова.

 

 

Екологично насочени площи

 

Няма яснота и по т.нар. "екологично насочени площи". До момента не е направен анализ по въпроса . Според Наталия Тодорова всяко стопанство над 150 дка е задължено да отделя 5% за "екологично насочени площи". Те могат да бъдат: угари, буферни ивици, особености на ландшафта, изолирани дървета, площи с азото обогатяващи кутлури и т.н.

Според европейските правила всяка държава членка трябва да представи на ЕК списък със своите специфични и характерни за страната азото обогатяващи култури. "Засега няма индикация, че се работи изобщо по този въпрос", каза Боянова.

Тя призова държавата да действа, защото в противен случай рискуваме фермерите да загубят пари от директните плащания.

 

За автора

Сродни публикации