България затяга контрола за въвеждане на растения от трети страни » Съвети в земеделието

април 24, 2024

България затяга контрола за въвеждане на растения от трети страни

Акценти

  • Включени са специални изисквания за въвеждането на растения, растителни продукти и други обекти в Съюза

Добавят се нови вредители.

Други от Приложение № 1 се прехвърлят в Приложение № 2 на база публикуваните оценки на риска от тях.

Променят се някои защитени зони, признати за защитени зони за определени вредители. Това е поради заявено желание за промяна в статута им или поради по-широко им разпространение.

Включени са специални изисквания за въвеждането на растения, растителни продукти и други обекти в Съюза. Това е поради вероятността да бъдат гостоприемник на определени вредители. Целта на изменените изисквания е да се намали до приемливо равнище фитосанитарният риск, до който води въвеждането в Съюза на посочените растения, растителни продукти и други обекти с произход от трети страни.

В приложение на наредбата се включват някои растения, растителни продукти и други обекти, предмет на фитосанитарни инспекции, преди да бъдат въвеждани в Съюза или придвижвани в рамките на Съюза.

 

За автора

Сродни публикации