България е трета по измами с еврофондове » Съвети в земеделието

май 25, 2024

България е трета по измами с еврофондове

България показва напредък в битката с нередностите с еврофондовете, но макар случаите, както и наложените на страната финансови санкции да намаляват спрямо предходната година, като брой регистрирани измами България остава в топ три на държавите с най-много злоупотреби – 97 случая, като на първите две места са Италия с 302 случая и Румъния със 109. Като цяло и евросъюзът отчита значителен напредък в борбата с измамите с европейските фондове, но страните трябва да продължат да полагат повече усилия за предотвратяване, разкриване и докладване на измамите. Това се казва в годишния доклад за борба с измамите за 2013 г. на Комисията за защита на финансовите интереси на ЕК. 

 

 

Къде е България
 

Финансовата вреда на докладваните от България 97 случая на измами е 9.4 млн. евро, което нарежда страната ни на девета позиция от 27-те страни членки. Лидер е Италия с 68 млн. евро, следвана от Румъния с 36 млн. евро и Гърция – над 28 млн. евро. Ирландия пък е единствената страна, която не е съобщила за нито един случай на измама с еврофондовете през 2013 г.

Общо наложените финансови корекции на страната заради допуснатите нарушения за миналата година възлизат на 19 млн. евро при 30 млн. евро за 2012 г.

 

 

Програмата за развитие на селските районинай-проблемна
 

Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) е тази, по която са констатирани най-много измами в България през 2013 г. Докладвани са 82 случая за близо 3 млн. евро. Още осем измами за близо 5.5 млн. евро са отчетени по вече приключилата предприсъединителна земеделска програма САПАРД. България заедно с Дания, Италия и Румъния са докладвали три четвърти от общия брой на нередностите със земеделските фондове, а причината за това е засиленият контрол от страна на националните органи, е отчетено в доклада.

Останалите констатирани измами в България са свързани със структурните и Кохезионния фонд, като случаите са пет за почти 530 хил. евро. Две са измамите по рибарската програма, чието финансово изражение е близо половин милион лева.

 

За автора

Сродни публикации