България - единствената държава в ЕС без горска инвентаризация » Съвети в земеделието

април 24, 2024

България – единствената държава в ЕС без горска инвентаризация

България и Малта са двете държави в Европейския съюз, в които не се провежда национална горска инвентаризация.

Това съобщи на пресконференция в БТА проф. Цветан Златанов – ръководител на екипа, осъществил теренни проучвания и картиране на старите гори на територията на 30 общини.

Той уточни, че в Малта всъщност няма гора. Това прави България единствената горска страна в ЕС, в която липсва подобна инвентаризация.

Проф. Златанов посочи, че това е вторият подобен проект на WWF България, който е поставил три дилеми:

  • – въпрос относно опазването и дърводобив;
  • – кои гори да бъдат опазени;
  • – каква горска площ да бъде съхранена.

Това показва приетият Национален доклад за състоянието на околната среда през 2017 г.

Той поясни, че в момента дърводобивът у нас е дори по-висок отколкото през 60-те години. Тогава страната дни е плащала репарации на други държави, основно на Гърция, и са били изсечени най-много букови гори.

По думи на проф. Златанов България се намира съвсем близо до безлесни територии и в тези условия няма как да има драстично увеличаване на възможностите за ползване на горите у нас. Очакваното в близко бъдеще увеличение на температурите и намаляването на валежите също не е предпоставка за увеличен дърводобив.

Той посочи, че за страната ни се препоръчва да бъдат защитени около 10% от горите.

Относно извършеното картиране той поясни, че проучванията са били извършени изцяло в общини с над 100-годишни гори.

По данни от 2018 г. общинските гори у нас са 523 000 хка. Общата площ на естествените общински гори е 413 000 хка. Това е повече от общата площ на естествените гори за държавата. Средно площите са най-често до 200 хка за община. Изключение прави община Тетевен, където те надхвърлят 500 хка.

При проучването е установено и че преобладават буковите масиви, които са вододайните гори. Най-много са горите над 120-140 години.

По отношение на значението на горите за българите инж. Нели Дончева – експерт в практика „Гори“ към WWF, цитира проучване на „Алфа Рисърч“ от 2014 г., според което 66% от сънародниците ни са ги посочили като най-важния природен ресурс. От друго проучване на социологическата агенция от 2016 г. става ясно, че за 76% от българите изсичането на горите е най-сериозният проблем пред българската природа.

Поради тази причина от природозащитническата организация отправят апел към общинските власти да предприемат конкретни мерки и действия за опазване на старите общински гори.

 

За автора

Сродни публикации