Българин е новият президент на комисията „Икономика и право“ в Международната организация по лозарство и винарство » Съвети в земеделието

април 22, 2024

Българин е новият президент на комисията „Икономика и право“ в Международната организация по лозарство и винарство

Акценти

  • Димитър Андреевски е избран за президент на комисията „Икономика и право“

През изминалата седмица, от 4 до 6 юли, в Париж, Франция,  бяха проведени заседания на Научния комитет и извънредната Генерална асамблея на Международната организация по лозарство и винарство (OIV). Инж. Красимир Коев – изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ) взе участие в тях. През тези няколко дни бяха проведени избори за президент, генерален директор и президенти на комисии и подкомисии на OIV.

В резултат на гласуването, за президент на комисията „Икономика и право“ беше избран Димитър Андреевски – директор на дирекция „Административно, правно обслужване и финансово-стопански дейности“ в ИАЛВ.

Г-жа Реджина Вандерлинде, от Бразилия, е новият президент на OIV.

При проведени три кръга на гласуване, кандидатите за генерален директор не получиха мнозинство. Предвидено е на следващата извънредна Генерална асамблея, през септември, тази година отново да се проведат избори за генерален директор.

 

Сродни публикации