Броколи – деликатесна и ценна култура » Съвети в земеделието

Броколи – деликатесна и ценна култура

ПРОИЗХОД ,СВОЙСТВА И ОПИСАНИЕ

 

Броколи (Brrassica oleracea var. botritis) е член на семейство зелеви и е тясно свързано с цветното зеле, брюкселското зеле и алабаша. Съществува известно объркване в литература-та относно таксономията на цветното зеле (карфиол) и броколи.

Броколи и карфиол са два деривата на зеле-то, селекционирани за техните незрели, деликатесни глави. Двете култури са със сходна морфология, изисквания, технология на отглеждане и използване. Броколито се отглежда за гроздо – видните зелени (или пурпурни) съцветия от цветни пъпки, които се берат преди отваряното. Главите на цветното зеле се състоят от абортирали, деформирани цветни пъпки, които са спрели развитието си. Растенията могат да дадат жизнени цветове и семена, ако се отгледат като ранна култура при условия на ранно и трайно топло време и продължителен ден през пролетта.

Културата се цени за високата хранителност и диетични свойства на главите. Хранителните вещества л витамините са концентрирани от листата в цветните пъпки, които са много по-ценни от листата на обикновеното главесто зеле. Броколито и карфиолът са с високо съдържание на антиокосиданти и с добре изразени антиракови свойства.

 

БИОЛОГИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ

 

Климат

Броколи е култура на хладния климати дава добри резултати при отглеждане през хладните сезони на годината. Културата понася само леки мразове (до минус 2-3°С), но не понася високи температури и резки промени в температурните условия. Оптималната температура за растеж е около 15-20°С Дългите дни и топли нощи причиняват бърз растеж, некачествена продукция и дори образуване на цветове. Броколи има ви-соки изисквания към почвена и атмосферна влажност – 90% от ППВ на почвата и 80-90% от-носителна влажност на въздуха. Те се обуславят от плитката коренова система и голяма листна повърхност. Най-големи са изискванията по време образуване на главите. Броколи е светолюбива култура, но понася слабо засенчване.

 

Почви

Културата се отглежда най-добре на плодородни, дренирани почви със среден механичен състав, неутрална или слабо кисела реакция (оптимално рН 6.0- 7.0), запасени с органично вещество и усвоими хранителни вещества. Же-лателно е да се избягват тежките, плътни и ле-ки, песъкливи почви и такива с кисела реакция

 

 

 

СОРТОВЕ БРОКОЛИ

 

В страната са разпространени сортове на  японската фирма „Sacata“ и холандските фирми „Bejo Zaden“ и „Enza Zaden“.

Сортове на „Sacata“, разпространявани от българската фирма „Витал грийн“:

Команчи Р1 – Ранен японски хибрид с вегетационен период 90 дни. Растенията са с прибран хибитус, което позволява по-голяма гъстота – до 4500 растения в декар. Понася добре топлите дни до средата на юни и затова е подходящ за пролетно отглеждане.

Сенши FL. Средно ранен хибрид с вегетационен период 100-110 дни, много добри вкусови качества, пазарен вид и добро съхранение. Подходящ за прясна консумация

Маратон FL. Средно ранен хибрид с вегетационен период 110-120 дни. Понася добре транспортиране, формира глави и на странични разклонения. Подходящ за преработка (шоково замразяване).

 

Сортове на холандските фирми „Ве|о zaden“ и „Enza zaden“, разпространявани от българската фирма „Enza zaden“.

Кермит FL – Ранен холандски хибрид за лятно и есенно реколтиране. Цветната глава е плътна и с отлични вкусови качества.

Фиеста FL – Хибрид с вегетационен период 75 дни за лятно и ранно есенно реколтиране. Израв-нени цветни глави, с фина структура и средно тегло 300 г. Устойчив на неблагоприятни условия. Понася гъстота от 4000-4500 растения на декар.

Шедоу FL. Късен летен и есенен хибрид за прясна консумация и преработка. Устойчив на неблагоприятни условия. Понася сгъстяване до 3700 растения в декар при схема 60/45.

 

 

ПРОИЗВОДСТВО НА БРОКОЛИ

 

Производствени направления

Броколито е относително нова култура за нашата страна и технологията в специфични райони на страната не е добре проверена. По принцип може да се отглежда като ранна и късна култура както главестото зеле, но подобно на цветното зеле при полски условия у нас качествена реколта може да се получи от късна реколта. Големите температурни колебания и бързо повишаване на температурата през пролепа препятстват получаване на качествена реколта.

Културата може да се отглежда чрез директното засяване на семена (нормална практика в Калифорния), но по-бърз растеж и качествена реколта у нас се получава от разсадно производство.

 

Сеитбообръщение

Културата не бива да со отглежда след други зелеви култури поне 3-4 години. Подходящи предшественици в зеленчуковото сеитбообръщение с домати, пипер, картофи краставици, тикви и бобови култури. Предпочитат се културите, които освобождават рано площта

 

Торене

Торенето на броколи не се различава от това на цветното зеле. Културата има повишени изисквания към азот и калий. Едностранчивото и прекомерно азотно торене влошава качеството на продукцията. Фосфорното торене подобрява развитието на кореновата система и подобрява качеството на продукцията. Културата е много отзивчива на последействие или пряко торене с угнил оборски тор или компости. Мулчирането на почвата с органични торове спомага за запазване на влагата в почвата и поддържане на по-ниска почвена температура в горещите сезони.

Подготовката на почвата и торенето по принцип не се различават от тези за цветното зеле, описани в предшестващ брой на списанието.

Дълбоката оран е много съществена, тъй като с това се осигурява добро развитие.

 

Разсаждане

За да се получат добри резултати трябва да се спазва срокът за разсаждане – не по-късно от края на юли. Забавянето води до късно образуване на главите, което в години със студена есен може да бъде фатално. Много ранното засаждане също е рисковано, защото формирането на главите протича през топли периоди и то-ва причинява преждевременно цъфтене и понижено качеството.

Растенията са високи и със силно облистена розетка. Поради това разстоянията не трябва да бъдат по малки от 70-80 см между редовете и 30-40 см между растенията в реда .

 

Грижи през вегетацията

Почвата се поддържа рохкава и чиста от плевели чрез редовно окопаване. Растенията имат плитка коренова система и обработките не трябва да бъдат дълбоки. Правят се 2-3 под-хранвания с по 10-15 кг амониева селитра/де-кар или чрез шербетуване с угнил говежди или птичи тор. Особено важно с редовното поливане, за да не се допусне засушаване. Полива се обикновено един път седмично, а при големи горещини и леки почви – по-често.

 

 

Открити лехи

 

Пъпкуване (образуване на „бутони“)

Прекъсване или забавяне на вегетативния растеж в ранни стадии причинява т.н. „пъпкуване“, развитие на малки, непазарни глави („бутани“). Условия за това могат да бъдат: температури под 10°С; липса на азот или друга хранителни вещества, воден стрес; използване на по-стари и по-малко жизнени разсади; заплевеляване и нападение от насекоми или болести. Образуването на бутони се предотвратява чрез поддържане на постоянен и равномерен растеж в разсадната леха: разсаждане на млади, здрави растения; поддържане на благоприятен воден и хранителен режим.

 

Растителна защита

Броколи се напада от същите болести и неп-риятели, както главестото и цветното зеле. Икономически важни болести са брашнестата мана, гуша (кила) по корените и бактериоза по проводящите съдове. Броколито се напада от голям брои неприятели, по-важни от които са: земните бълхи по листата; ларвите на зелевата муха по корените; гъсениците на голямата зелева пеперуда и гъсениците на зелевата нощенка. Борбата с болестите и неприятелите трябва да се води интегрирано, о приоритет на културните средства (сеитбооборот, здрави и обеззаразени семена, унищожаване на болните растения и пр.) и при необходимост прилагане на съвременни химически средства.

 

Жътва и следжътвено третиране Времето на жътва се определя от големината на главите и съставящите ги пъпки. Отделните пъпки са с размери на кибритени главички, а главите – характерни за сорта. Жътвата се провежда два или три пъти на ръка през около 10 дневен период. Проблем е презряването, което рязко снижава качеството. В Калифорния за жетва на големи площи има конструирани машини.

След отсичане на стеблата се отделят листата. Главите се сортират по обем и форма, като предварително се отделят повредените механично или от болести и вредители и замърсени глави. Връзване на 3 – 4 глави с диаметър 8 до 20 см и дължина на стеблото 20 см. Опаковане в засмолени картонени кашони по 12 кг (14-18 връзки).

За износ се прилагат специфични техноло-гии и на опаковка и охлаждане. Незабавно до 1 час след жътвата се прави охлаждане. Стандартна техника за охлаждането е течно-заледяване. което се състои в инжектиране на водно-ледена каша във вътрешността на кашоните. Следва не-забавно съхранение в хладилни камери при 0°С и 90-95% относителна влажност на въздуха. При тези условия продуктът запазва търговската си стойност за 10-14 дни. Съхранението при по-висока температура рязко съкращава търговската трайност на продукта (например съхранението при ,10ºС намалява трайността до 4-5 дни). При неправилно или много продължително съхранение продукта пожълтява и омеква.

След ранно прибиране на първите големи глави е възможно формиране на по-малки глави на вторични издънки. Те имат добри вкусови качества и увеличават добива. Младите нежни листа на растението са годни за ядене като салати. След застаряването листата стават груби и с горчив вкус. 

 

Свързани новини