Браншови организации ще могат да рекламират вина с европари » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

Браншови организации ще могат да рекламират вина с европари

Организациите на производителите на вино да могат да кандидатстват по предвидената схема за промотиране на вина в държави извън Европейския съюз (ЕС), която е част от стартиралата нова европрограма за винарство. В момента такива организации могат само на теория да получат част от предвиденото финансиране от 7.5 млн. евро, защото заради юридически неуредици не могат да се възползват от него. Според доклад на агроведомството, публикуван за обществено обсъждане, проблемът може да се реши чрез промени в наредба.
Програмата за винарския бизнес предвижда прием на проекти за промотиране на вина в държави извън ЕС. Кандидати за финансирането могат да бъдат организации на производители, търговци или професионални сдружения, които могат да организират кампании, включително чрез традиционна реклама, участия в изложения, представяния на продукти пред професионална публика и др. Заради правен казус обаче според агроминистерството в момента организациите на производителите не могат да подават проекти. Причината е, че според Закона за виното и спиртните напитки, който беше приет преди две години, въпросните организации се одобряват от земеделския министър, но редът за това се определя в правилник към закона. Самият правилник обаче все още не е приет, като причината за това е проверка от ЕС за съответствие на закона с общите регламенти. Така се стига до ситуация, при която желаещите да кандидатстват с проект не могат да бъдат юридически признати за организации. Според доклад на служебното правителство от ситуацията може да се излезе с промяна в наредба. За целта предстои да бъде разписано, че до приемането на правилник към закона за виното организациите на производителите ще се признават от министъра спрямо изискванията към тях, разписани в еврорегламентите.
Програмата по винарство, която ще действа до 2018 г., е с общ бюджет от 134 млн. евро. Парите ще се разпределят по четири схеми за финансиране, най-атрактивните от които са за инвестиции в лозови насаждения и винарски предприятия, за които са отделени над 120 млн. евро. От останалите средства 7.5 млн. евро ще бъдат насочени към рекламата на българските вина в други държави извън ЕС, а около 3 млн. евро по схемата са за прибиране на реколта "на зелено". През настоящата година последната опция няма да се прилага заради сериозните поражения за лозарския бизнес в резултат на лошото време и недостига на грозде в страната.
При досега действащите програми за винарство също имаше възможност за финансиране на рекламни кампании извън ЕС, но като цяло интересът беше слаб. В последната програма беше одобрен проект за промотиране на вина във Виетнам, Сингапур и Тайланд. Български организации на винопроизводители ползват финансиране и по другата европрограма – за промоция на храни, за подобни цели. По нея досега са печелени проекти за представяне в Русия, Китай, Щвейцария, Германия, Великобритания, Италия. Част от тях са изготвени съвместно с други държави членки, включително Румъния и Гърция.

 

За автора

Сродни публикации