Борба с плевелите при някои бобови фуражни култури - част 4 » Съвети в земеделието

май 29, 2024

Борба с плевелите при някои бобови фуражни култури – част 4

Акценти

  • Посевите на грах и фий се заплевеляват с плевелни видове прилежащи към различни биологични групи

Алтернативни и екологосъобразни методи за регулиране степента и продължителността на заплевеляване в люцерновите тревостои.

По литературни данни и от изведени полски опити е установено, че алелопатичните взаимоотношения имат ключова роля в регулиране на степента на заплевеляване и агрегатиране на плевелните видове в изкуствените растителни съобщества (агрофитоценози). Въвеждането на покровни зърнено-житни култури (ечемик, овес и ръж) в годината на създаване на люцерновите посеви е добра алтернатива на конвенционалното земеделие. Те дават възможност за редуциране на използваните хербициди в период на конверсия към екологосъобразно земеделие. При създаване на люцернов посев под покров, първо се засява покровната култура с 50% от сеитбената й норма за самостоятелен посев. След това се засява люцерната със 100% от сеитбената й норма в перпендикулярна посока на засяване на покровната култура. Чак след това площта се валира. Във фенофаза начало на изкласяване, покровната култура се покосява. След това режимът на поддържане и използване на люцерновия тревостой е съобразно утвърдената технология за производство на фураж от люцерна.

Останалото съдържанието е само за регистрирани потребители. Моля Влезте в профила си.
 

Сродни публикации