Борба с плевелите при някои бобови фуражни култури - част 3 » Съвети в земеделието

май 20, 2024

Борба с плевелите при някои бобови фуражни култури – част 3

Акценти

  • При смесено заплевеляване на люцерната може да се извърши третиране с Пулсар 40, Листего 40 и Пасат 40

Борба срещу плевелите в старите посеви (2, 3 и 4-та година)

Реализирането на биологичния потенциал на люцерната и дълготрайността на използването на посева са в пряка зависимост от степента, видовия състав, агрегатираността на плевелната асоциация и от продължителността на заплевеляване на посева.

След втората година на отглеждане, започва естествен процес на разреждане на тревостоя в резултат на отпадане на някои люцернови растения. Това води до увеличаване на заплевеляването му. През този период от развитието на културата с най-широко разпространение и с най-висока плътност е овчарската торбичка. След нея се нареждат полския синап, кощрявата, кокошето и кръвното просо, а от многогодишните плевели – балура.

Останалото съдържанието е само за регистрирани потребители. Моля Влезте в профила си.
 

Сродни публикации