Борбата с измамите събра разплащателните агенции на България и Хърватска » Съвети в земеделието

април 13, 2024

Борбата с измамите събра разплащателните агенции на България и Хърватска

Акценти

  • Приоритет в дейността на разплащателните агенции в ЕС е предотвратяване на съмненията за нередности с национални и европейски средства

Обмяната на опит се оказа изключително ползотворна за специалистите на двете страни

Противодействието на измамите е важна тема, която беше разгледана в рамките на три дни. За целта беше проведен семинар, организиран със съдействието на АФКОС-МВР. По време на събитието обмениха опит разплащателните агенции на България и Хърватска. Домакин на среща беше дирекция „Противодействие на измамите“ при ДФ „Земеделие“.

Приоритет в дейността на разплащателните агенции в ЕС е предотвратяване на съмненията за нередности с национални и европейски средства. Обръща се сериозно внимание и на регистрирането им. За обезпечаване правилното разходване на средствата за земеделие е задължително да се гарантират правата на бенефициерите. Необходимо е да се усъвършенстват и системите за контрол. Без тях РА не могат да функционират.

Делегацията от Разплащателната агенция за земеделие, рибарство и развитие на селските райони на Република Хърватска беше запозната с добрите практики в работата на служителите от ДФ „Земеделие“. Те споделиха още и опита си във връзка с превенцията с измамите. В рамките на семинара бяха дискутирани следните теми:

  • Проверки на качеството на оперативните проверки с цел предотвратяване на нередности / измами (проверки във всички фази на административния и контролния кръг);
  • Кръстосани проверки на взаимосвързани компании;
  • Конфликт на интереси;
  • Изкуствено създаване на условия за финансиране;
  • Примери за „Червени флагове“ за измами и нередности в районите с висок риск;
  • Примери за нередности / измами;

Хърватската делегация беше запозната с дейността на дирекции „Противодействие на измамите“, „Технически инспекторат“ и отдел „Нередности и лоши вземания“ в ДФ „Земеделие”. Изнесени бяха презентации от служителите на съответните дирекции. Те коментираха още  идентифицирането на нередностите и противодействието на измамите с европейски средства. На гостите бяха показани на място и два успешно реализирани проекта, финансирани от ЕС.

земеделски земи

Експертите от двете РА обсъдиха и анализираха още работните процеси и практики, свързани с провеждането на проверки на място и дистанционен контрол по Схемите за единни плащания на площ. Хърватските гости с интерес проследиха презентациите и дискутираха видяното.

Цялата организация на посещенията и срещите беше извършена от дирекция „Противодействие на измамите“.

 

Сродни публикации