Болести по растенията – причинители и естество » Съвети в земеделието

февруари 21, 2024

Болести по растенията – причинители и естество

Акценти

  • Гъбите са многочислена група от фитогенни растителни организми, които предизвикват най-много заболявания по растенията

Болест е всяко смущение в растежа и развитието на растението, предизвикано от неблагоприятни почвени и климатични условия, от гъби, бактерии, вируси, микоплазми и пр. В зависимост от причинителите, които ги предизвикват, болестите се делят на заразни и незаразни.

Незаразните болести се развиват, когато се нарушат нормалните условия за растежа и развитието на растенията. Като небрагоприятни условия могат да сe посочат:

  • ниските температури (зимни измръзвания, есенни и пролетни слани)
  • високи температури ( слънчев пригор, изсъхване на листата)
  • излишна влага (асфикция – задушаване на корените)
  • недостатъчна влага (окапване на плодовете и листата)
  • недостатъчно осветление (етиолиране)
  • липсата на различни хранителни елементи в почвата (азот, фосфор, калий, калций, бор, манган, желязо, мед, цинк)
  • наличието на вредни химични вещества (замърсени отпадни води, фабрични газове, средства за химическа защита на растенията и др.)
  • механични повреди (градушка , дъждовна буря, повреди от селскостопански машини).

Тези болести не се пренасят от едно растение на друго.

Останалото съдържанието е само за регистрирани потребители. Моля Влезте в профила си.
 

Сродни публикации