Болестите и неприятелите на пчелите » Съвети в земеделието

март 01, 2024

Болестите и неприятелите на пчелите

Акценти

  • Микроорганизмите, които причиняват заболяванията на пчелите, се предават непосредствено при допир на болната със здрава пчела

Те причиняват големи загуби на пчелното стопанство и са сериозна спънка за развитието на пчеларството.

Борбата срещу тях е една от най-важните задачи и грижи както на държавата, така и на всяко пчеларско стопанство.

Болестите по пчелите се дължат на разнообразни причини от заразно или незаразно естество:

  • – бактерии;
  • – гъби;
  • – неблагоприятни климатични условия;
  • – неправилни и недостатъчни грижи при отглеждането на пчелните семейства и пр.

Пчелите и пчелните продукти също се нападат и унищожават от голям брой пчелни неприятели. Особено сериозно трябва да се води борбата срещу заразните пчелни болести. Те нанасят най-големи поражения и са една постоянна заплаха за пчелините.

Микроорганизмите, които причиняват заболяванията на пчелите, се предават непосредствено при допир на болната със здрава пчела. Разпространението им може да стане и чрез пчеларя, заразени пчеларски инструменти, заразен мед или восък.

Трябва да се има предвид обаче, че не винаги заразата сама по себе си е достатъчна, за да се предизвика заболяване в даден организъм. При пчелите, както и при другите организми това в голяма степен зависи от свойството на организма да противодейства на заразата и от условията, които спомагат или не на заболяването.

Също така има значение и количеството на причинителите на заболявания, които ще попаднат в организма. При нормални условия пчелният организъм е по-устойчив на заболяванията. Когато пчелното семейство е поставено при условия, които причиняват неговото отслабване и понижават съпротивителната му сила, а за семейството не се полагат никакви грижи, то няма да бъде в състояние да се справи с проникналите вредни агенти.

Борбата с болестите по пчелите е свързана с големи трудности.

Средствата за лекуване на пчелите засега са твърде ограничени, за опазването на пчелите от пчелни болести много голямо значение имат предпазните мерки: редовни и правилни грижи по отглеждането на пчелните семейства, създаване и поддържане на силни пчелни семейства, строго спазване на необходимите санитарно-хигиенни мерки на пчелините, редовна дезинфекция на кошерите и пчеларския инвентар, своевременно откриване и вземане на възможните мерки за ограничаване на появилите се вече болести и пр.

 

За автора

Сродни публикации