Близо 76 млн. лв. получиха земеделските стопани » Съвети в земеделието

юни 21, 2024

Близо 76 млн. лв. получиха земеделските стопани

Акценти

  • Средствата бяха разпределени между 57 977 земеделски стопани

Средствата са под формата на доплащане по СЕПП за Кампания 2018.

Земеделските стопани получиха 75 898 249 лв. по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП). Средствата бяха разпределени между 57 977 земеделски стопани. Окончателното плащане е направено след актуализация на данните в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП). В тази връзка са взети под внимание подадените възражения и е изяснена принадлежността на констатираните двойно заявени площи за Кампания 2018 г. Проверени са и данните за заплати и осигуровки, които земеделските стопани са декларирали пред Националната агенция за приходите (НАП). Чак след това са им преведени финансовите средства по схемата.

На 20 май 2019 г. беше издадена заповед на министъра на земеделието, храните и горите. С нея беше определен окончателния размер на ставката за изчисляване на доплащането.

Общият размер на средствата, които са изплатени окончателно по СЕПП за кампания 2018 г. са в размер на  713,5 млн. лв. През месец декември 2018 г. между стопаните беше разпределена основната част от плащанията за единица площ. Тя беше в размер на 634 млн. лв.

 

Сродни публикации