Близо 73 млн. лв. са платени за намален акциз върху газьола » Съвети в земеделието

май 29, 2024

Близо 73 млн. лв. са платени за намален акциз върху газьола

Акценти

  •  По схемата бюджетът за 2018 г. е в размер на е 84 млн. лв.

Остатъкът от сумата ще бъде разплатен в началото на 2019 г.

Вече са преведени средства в размер на 72 864 453 лв. Парите бяха разпределени между 9 429 земеделски стопани. Това е първият транш по схемата „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“. Тази сума е равна на 88,77 % от одобрения размер на държавната помощ, която ще бъде предоставена на всички кандидати. Остатъкът от близо 11 млн. лв., ще бъде изплатен на втори транш. В началото на 2019 г. средствата ще бъдат разпределени между 9 429 земеделски стопани.

По схемата бюджетът за 2018 г. е в размер на е 84 млн. лв. С тези средства ще бъдат възстановени разходите на земеделските производители за закупено гориво през 2017 г. Ставката е равна на 0,38 лв. за литър. Финансовата помощ се предоставя под формата на намаление на акцизната ставка на газьола, използван за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство в секторите „Растениевъдство“ и „Животновъдство“.

За получаване на подпомагане земеделските стопани трябва да имат валидно заявление за подпомагане. То трябва да е по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) и схемите за обвързано подпомагане за животни за годината, предхождаща тази на кандидатстване за държавната помощ. Ако фермер не попада в обхвата на схемите за обвързано подпомагане, то той трябва да има регистриран животновъден обект по Закона за ветеринарномедицинската дейност.

 

Сродни публикации