Близо 700 млн. лева са разплатени от 1 ноември към момента за подпомагане на сектор „Земеделие“ » Съвети в земеделието

май 29, 2024

Близо 700 млн. лева са разплатени от 1 ноември към момента за подпомагане на сектор „Земеделие“

„Близо 700 млн. лева са разплатените средства от Държавен фонд „Земеделие“ от 1 ноември към момента по различните схеми и мерки, предвидени за подпомагане в сектор земеделие“, заяви министърът на земеделието и храните Десислава Танева.

 „Фондът е институцията, която ще запази параметрите на бюджета си от миналата година, в рамките на Държавен бюджет 2015 година, който предстои да бъде приет. Това още веднъж доказва, значението и мястото на отрасъл земеделие в икономиката на страната“, каза министър Танева. Тя заяви, че приоритетни сектори в областта на земеделието ще бъдат животновъдство, зеленчукопроизводство и трайните насаждения. „Това са секторите, които получиха сравнително ниска подкрепа и финансови ресурси от бюджета на Общата селскостопанска политика през преходния програмен период. Затова сега подпомагането, което ще получат изброените сектори е значително по-голямо“, обясни Танева. „За да облекчим и съответно да направим нашия отрасъл по-конкурентен и по-доходоносен, от страна на Министерството се предприемат редица мерки за намаляване на административната тежест, като например земеделските стопани ще имат възможност за в бъдеще да подават своите заявления по електронен път“, допълни тя.

„Първите мерки, които имаме намерение да открием за прием още в първото тримесечие на новата година са, мерките с най-голям интерес от страна на земеделските стопани, а именно инвестиции в земеделието и млад фермер. В предложението си за новата Програма за развитие на селските райони общият бюджет по тези мерки е запазен“, каза министърът. По общинските мерки, които също бяха с голям интерес през предишния програмен период, ще имат възможност да се кандидатства с проекти за близо 638 млн. евро, обясни още тя.

 

За автора

Сродни публикации