Близо 500 хил. лв. аванс за предприятие за преработка на биомаса от водорасли » Съвети в земеделието

май 29, 2024

Близо 500 хил. лв. аванс за предприятие за преработка на биомаса от водорасли

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция изплати субсидия по мярка 2.6 „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” (ОПРСР). Проектът се реализира на територията на област Пазарджик и е за изграждане на предприятие за преработка на биомаса от водорасли и производство на хранителни добавки.
Стойността на изплатения аванс е 448 940 лв., а общият размер на инвестицията е 1 496 466 лв. Безвъзмездната финансова помощ е в размер 60% от одобрените и реално извършени инвестиционни разходи, от които 75 на сто се осигуряват от ЕФР и 25 на сто – от държавния бюджет.

 

За автора

Сродни публикации