Близо 3 400 проекта бяха подадени по подмярка 4.1 от ПРСР 2014-2020 » Съвети в земеделието

май 25, 2024

Близо 3 400 проекта бяха подадени по подмярка 4.1 от ПРСР 2014-2020

Проекти на стойност над 2,100 млрд. лева, предвиждащи инвестиции в земеделските стопанства, бяха подадени до 8 юни 2015 г. в рамките на приема на заявления по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020. Размерът на заявената субсидия по подадените проекти е за над 1,230 млрд. лв., а общият брой на заявленията е 3 359.
Само в срока за заявления за купуване на земеделска техника – 18 май, бяха подадени 2 168 проекта. Документи за подпомагане по мярка 4.1 за инвестиции извън закупуването на земеделска техника (строително-монтажни работи, трайни насаждения и други) или комбинация от двете възможности – в срок от 19 май до 8 юни – подадоха 1 191 стопани.
Най-много са желаещите да инвестират в земеделските стопанства в област Пловдив – 298 проекта, следвана от Плевен – 240 проекта, и Бургас – 226 проекта. Най-малко кандидати има в област Смолян, където са подадени 7 проекта.
Индикативният бюджет за настоящия прием по подмярка 4.1 е в размер на 150 милиона евро.

 

За автора

Сродни публикации