Близо 3 пъти повече ечемик е изнесен от пристанище Варна спрямо сезон 2018/19 г. » Съвети в земеделието

юли 24, 2024

Близо 3 пъти повече ечемик е изнесен от пристанище Варна спрямо сезон 2018/19 г.

Акценти

  • Оранжерийните краставици са поскъпнали с 26,9%, а ябълките – с близо 54%

Общият износ на пшеница през Пристанище Варна1 от началото на текущия пазарен сезон до 19 април 2020 г. е в размер на 1 252,7 хил. тона.

Това е с 2,3% по-малко на годишна база.

Експортът на ечемик и рапица през порта бележи ръст от съответно близо три пъти и със 7,3% спрямо миналогодишния.

При изнесени едва 5 хил. тона през последната седмица, общият експорт на царевица през пристанище Варна от началото на септември 2019 г. досега изостава с 9,9% на годишна база. Износът на слънчоглед също е под миналогодишния – с 40,5%, като остава в застой за поредна седмица.

Към 15 април 2020 г. изкупните цени на хлебна пшеница, царевица и слънчоглед бележат незначително понижение на седмична база, в рамките на 0,3% – 0,8%. Фуражната пшеница и ечемикът продължават да се търгуват на ценовите нива от предходната седмица.

Средно за страната, изкупната цена на хлебната пшеница е с 2,8% по-ниска от отчетената година по-рано. Слънчогледът е поскъпнал с 13,8%. Фуражната пшеница и царевицата са респективно с 1,2% и 2,2%.

През последната седмица се наблюдават разнопосочни изменения на цените на основните плодове и зеленчуци, предлагани на тържищата по това време на годината. Средните цени на едро на картофите, българските оранжерийни домати и червения пипер се понижават в рамките на 3,6% – 8,5% на седмична база. От друга страна, вносните домати, оранжерийните краставици, ябълките и зелето поскъпват от 1,8% до 14,9%. Най-значителен ръст е налице при цената на зелето.

Сравнявайки със същия период на миналата година се отчита чувствителен спад на цените на едро на зелето – с 32,9% и оранжерийните домати – с 27,3%. По-умерено е годишното намаление при цените на картофите и вносните домати – съответно с 11,5% и 7,5%. Същевременно, оранжерийните краставици са поскъпнали с 26,9%, а ябълките – с близо 54%.

 

За автора

Сродни публикации