Близо 20 млн. лв. повече за МЗХ през 2016 » Съвети в земеделието

юли 24, 2024

Близо 20 млн. лв. повече за МЗХ през 2016

Бюджетът на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) за 2016 г. ще позволи да бъдат увеличени разходите за заплати в Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) и областните дирекции по земеделие. Това стана ясно на заседание на парламентарната земеделска комисия, която разгледа и прие своята част от Бюджет 2016.

Бюджетът на агроминистерството е близо 247 млн. лв. – с приблизително 20 млн. лв. повече от 2015 г.

Общата разходна рамка е разпределена в 4 области: политика в областта на земеделието и селски райони (199,5 млн. лв.), рибарство и аквакултури (4,7 млн. лв.), съхраняване на горите и дивеча (27,314 млн. лв), а за администрация са предвидени 15,5 млн. лв.

При междуведомственото съгласуване МЗХ е поискало от Министерството на финансите увеличение на разходите за персонал, което е обосновано с извършената реформа през 2015 г. и съкращаването на 1200 щатни бройки. От ведомството са изтъкнали, че в част от структурите заплатите не са актуализирани от години и са близки до минималната.

Ръстът на средствата за персонал са за сметка на разходите за издръжка и без да се променя рамката, определена от финансовото министерство.

Проектът за бюджет на Държавен фонд „Земеделие“ е същият, както през 2015 г. Заложените приходи са 16 млн. лв., разходите са 367 млн. лв.

В проекта не са заложени средства за изплащане на ДДС при изпълнение на проекти по ПРСР и по програма „Рибарство“. По същия начин такива средства не са били заложени и тази година, но са били отпуснати с постановление на МС, обясни пред комисията Лозана Василева, зам.-директор на Фонда.

За европейските средства бюджетът за 2016 г. предвижда 418 млн. лв. заложени приходи – средства, които ще бъдат възстановени от ЕК. Разходите са 500 млн. лв. – 343 млн. лв. от ЕС, а останалите са съфинансиране от националния бюджет.

„Това е възможният бюджет, единствената структура, за която съм притеснен, е Българската агенция за безопасност на храните – скоро нетипични за България болести преминаха границите“, каза председателят на земеделската комисия Румен Христов.

Десислава Танева декларира, че МЗХ подкрепя предложения бюджет и ще бъдат увеличени заплатите в БАБХ и областните дирекции по земеделие. Тя каза, че скоро ще започне дебатът по реформата на Селскостопанска академия. Предстоят и промени в модела за противоградова защита на страната.

 

Надежда Бочева, Десислава Попова

 

За автора

Сродни публикации