Близо 1500 пчелари ще получат финансиране по три мерки от НПП 2014-2016 г. » Съвети в земеделието

юли 13, 2024

Близо 1500 пчелари ще получат финансиране по три мерки от НПП 2014-2016 г.

Приключи приемът на заявления за изплащане на безвъзмездна финансова помощ по Националната програма по пчеларство (НПП) 2014-2016 г. за пчелари, изпълнили инвестициите си по мерки Б „Борба срещу вароатозата”, В „Мерки за подкрепа на извършването на физико-химичен анализ на пчелния мед” и Г „Мерки за подкрепа на подновяване на пчелните кошери в Европейския съюз”. В предвидените срокове в ДФ „Земеделие“ са подадени 1 478 заявления за плащане от подписаните с кандидатите 1 776 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по НПП.
Схемата за кредитиране със средства на ДФ „Земеделие” на лица с одобрени проекти по НПП се прилага за четвърта поредна година. Така се дава възможност на по-голям брой пчелари да осигурят необходимия им финансов ресурс за реализация на одобрените проекти по мерки Б и Г от програмата – за разходите за закупуване на препарати за борба срещу вароатозата,за закупуване на кошери, пчелни семейства и пчелни майки.
За 2015 година по схемата за кредитиране са предоставени 119 кредита на стойност 551 694 лв., при лихвен процент в размер на 5% годишна лихва.
Крайният срок за всички плащания към пчеларите за прием 2015 г. е 15 октомври.

 

За автора

Сродни публикации